Deti ohrozuje kyberšikana

Kybešikana je jedným z najčastejších negatívnych prejavov na internete. Je to vlastne šikanovanie alebo psychické ubližovanie prostredníctvom internetových správ. Tento druh šikany je charakterizovaný ako najzávažnejší problém dnešných detí – ubližujú si navzájom kvôli maličkostiam, hádajú sa a cez informačné a komunikačné technológie tak môže prebiehať aj násilie.

zoufalost.jpg

Netreba ju podceňovať
šikanovanie začalo len nedávno a dosiahlo nové rozmery vďaka online slobode. Na internete číha až priveľa detí, ktoré by svoj čas máli tráviť inak než na sociálnych sieťach, ktoré by mali byť mimochodom dostupné až pre vyšší vek a nie pre čerstvých školáčikov. Jeden príbeh o kyberšikane zasiahol až tak hlboko, že ublížené dieťa nevedelo ako to všetko zvládnuť, a tak sa rozhodlo skočiť pod vlak. Je nutné s deťmi takéto veci riešiť, aby nebolo už príliš neskoro! Iný prípad hovorí o zranenom dievčatku, z ktorého si uťahovali spolužiaci za to, že bola len odlišná od ostatných, jej výzor ani správanie nebolo rovnaké. Treba si uvedomiť, že sú to dospelí, ktorých povinnosťou je deti nielen chrániť a vypočuť, ale hlavne správne a slušne vychovať!

počítač.jpg

Sexting
Počuli ste už o slove sexting? Ak nie, je to jednoducho povedané odosielanie správ, ktoré sú na sexuálnom podklade. Aj toto sa veľmi často odohráva na internete – malé dieťa si sadne za počítač nevedomky klikne na stránku sociálnych sietí, zaregistruje sa a nevie, že mu môže hocikto napísať. Na týchto stránkach sa skrývajú mnohí pedofili a snažia sa len o jedno – získať si dostatočne nevedomé dieťa. Takto odoslané správy sa považujú za  trestný čin, ktorý nebude bez ujmy na zdraví dieťaťa.
Je teda povinnosťou každého rodiča robiť pravidelné kontroly činnosti detí na internete, denne sa ich pýtať a zabezpečiť svoj počítač rodičovským zámkom. Dnes sú však deti veľmi vynaliezavé a takáto zábezpeka im nie je prekážkou.

Powered By WordPress | Ekta Directory