Záložky v Gmail-i


Doručené
V tejto sekcii nájdete všetky správy ktoré vám odosielateľ odoslal. Z tejto záložky môžete ďalej svoje správy triediť a ľubovoľne presúvať do iných záložiek aby ste mali vo svojich správach prehľad. Nové záložky si môžete hocikedy vytvoriť.

gmail
 
S hviezdičkou
Táto špeciálna záložka slúži na ukladanie vašich označených obľúbených správ alebo správ ktoré chcete mať vždy „po ruke“ a v prípade potreby ich viete hocikedy vyhľadať v tejto sekcii „s hviezdičkou.“
 
Odložené
V tejto časti nájdete všetky správy ktoré ste mali v pláne odoslať ale v poslednom momente ste tak neučinili to znamená tieto správy sa stali konceptmi a presunuli sa do tejto zložky. V tejto zložke si môžete tieto neodoslané správy hocikedy dopísať a odoslať príjmateľovi. Jeho adresa bude už uložená z minulého konceptu a tak nebudete musieť ju písať znova. Rovnako bude uložený aj predmet správy alebo prílohy v správe.
 
Projekty
V časti „projekty“ si môžete ukladať ľubovoľné správy ktoré budú obsahovať viacej príloh napríklad, alebo iných dodatkov k správe ktoré ešte nemáte vypracované a zaberajú dlhší čas na dokončenie. Tieto projekty si môžete vkladať do tejto sekcie a oni sa vám budú priebežne ukladať takže budete mať vždy prehľad na akom projekte práve pracujete a koľko z neho máte vypracované.
 
email
 
 
Ďalšie
Po rozkliknutí tejto sekcie sa vám objavia tieto záložky: Dôležité, čety, koncepty, všetky správy, spam a kôš. V časti dôležité sa ukladajú všetky správy ktoré sám Gmail vyhodnotí ako podstatné pre užívateľa, čiže správy, ktoré Gmail odporúča užívateľovi prečítať. V sekcii čety môžete nájsť konverzácie s ľuďmi s ktorými ste si písali, v konceptoch sa zobrazujú správy podobne ako v časti „neuložené“ to znamená správy ktoré neboli odoslané. V časti všetky správy nájdete kompletne všetky správy naraz zo všetkých sekcií a záložiek. V časti spam nájdeme všetky správy ktoré sú považované ako „nadbytočné“ to znamená správy od všelijakých reklamných spoločností atď. V časti kôš nájdeme všetky správy ktoré sme vymazali, a až po vymazaní z koša budú tieto správy natrvalo vymazané.

Powered By WordPress | Ekta Directory