Poradie narodenia rozhoduje o tom, akí ste

Častokrát počujeme, ako sa rodičia sťažujú. Mám tri deti, ale každé je úplne iné, hoci vyrastajú v rovnakých podmienkach. Najstarší syn je typický vodca, ktorému sa všetci skôr podriaďujú, prostredná dcéra je prístupnejšia a rada pomáha v domácnosti, no a najmladší, to je taký malý exhibicionista, ktorý sa rád predvádza. Viacerí psychológovia tvrdia, že okrem iných faktorov, ako sú napríklad genetika alebo životné prostredie, môže povahu detí ovplyvniť tiež poradie, v akom sa súrodenci narodili.

sourozenci

Prvorodení sú vodcovia
Najstaršie deti preberajú vodcovskú úlohu. Majú tendenciu riadiť a často majú lepšie výsledky v škole ako ich mladší súrodenci. Podľa odborníkov v dospelom živote získavajú vedúce pozície. Väčšina amerických prezidentov boli prvorodené deti alebo jedináčikovia. Štúdie tiež ukazujú, že prvorodené deti sa lepšie prispôsobujú, sú zodpovedné (koľkokrát chudáci musia strážiť mladších súrodencov), konkurencieschopné a atraktívne. Môžu to však byť citlivejší a viac stresovaní jedinci, pretože rodičia premietajú do nich svoje túžby.

fontána

Prostrední sú diplomati
Podľa odborníkov majú tieto deti najhoršie a najnáročnejšie postavenie. Musia sa najviac prispôsobovať a tiež najviac ustupovať. Sú to väčšinou ľudia, ktorí nie sú konfliktní a nerobí im problémy hľadať kompromisy, dokonca aj ustúpiť. Prostredné deti sú tiež spoločenské, verné vo vzťahoch a lojálne,  vysoko si cenia priateľstvo.

houpačka

Najmladší je maznáčik
Že sú rozmaznaní? Nezmysel. Jediné, v čom sa odlišujú títo najmladší, je  to, že sa jednoducho správajú inak. Najmladšie deti sú otvorenejšie, tvorivé, nerobí im problém riskovať. Očakávajú tiež, že im bude venovaná pozornosť a patričná starostlivosť. Sú tiež vzdorovité a vedia skvelo manipulovať s dospelými. Sú to však očarujúce deti, túžiace po popularite. Väčšinou bývajú obľúbení a veľmi bezstarostní. 

Powered By WordPress | Ekta Directory