Oplatí sa podnikať v poľnohospodárstve?

Aké sú najviac riziková povolania? Ak si myslíte, že policajt, hasič alebo baník, mýlite sa. Sú to poľnohospodári, poľovníci a rybári. Nesú so sebou najväčšie riziká úpadku, problémov s úvermi alebo platobnej neschopnosti. Bezpečné zisky naopak zaistí podnikanie v energetike, zdravotníctve alebo finančných službách.
Veľká časť slovenských firiem v poľnohospodárstve čelí veľkým rizikám alebo dokonca úpadku. Naopak vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody sú to len 3 percentá. Veľké riziká predstavuje tiež spracovateľský priemysel, obchod a doprava.

traktor

Najstabilnejšie okrem energetiky sú tiež finančné služby, školstvo a zdravotníctvo. Recesia, ktorú sme zažili pred desiatimi rokmi, sa najvýraznejšie odrazila na spoločnostiach pôsobiacich v odboroch s priamou závislosťou na vývoji hospodárskeho cyklu. Krachom je ohrozená každá tretia firma podnikajúca v poľnohospodárstve a každá štvrtá firma zo spracovateľského priemyslu, obchodu alebo dopravy.

pole

Naopak stavebníctva vyšlo v prieskume s dobrými výsledkami. Riziká a krach hrozia asi 16% firiem. Nepotvrdili sa obavy stavbárov, ktorí očakávali krach až pätiny stavebných firiem. Stavebné firmy zažívajú nový boom a majú objednávky na niekoľko mesiacov dopredu.

brambory

Na Slovensku existuje veľká skupina ľudí, ktorí zdedili menšie polia a pozemky. Prečo sa nepúšťajú do podnikania trebárs aj popri zamestnaní? Majitelia týchto pozemkov sa ich radšej vzdávajú a nechávajú v miestnom poľnohospodárskom družstve. Za peniaze, ktoré ušetria tým, že sa nepokúšajú pestovať zeleninu, zemiaky alebo obilniny, ktoré potom bude problém predať, môžu ísť radšej na dovolenku a  s čistou hlavou oddychovať. Každý si totiž uvedomuje, že musí do podnikania v poľnohospodárstve vraziť vlastné našetrené peniaze, svoju prácu,  častokrát i prácu celej rodiny s rizikom, že zisk je v nenávratne.

Powered By WordPress | Ekta Directory