Tlak na deti v Číne

· Škola – základ života
PISA je systém testovania vedomostí žiakov, ktorý sa vykonáva v 60 krajinách sveta. Pripisuje sa mu dôležitosť pri určovaní vzdelanosti národa. 31 miliónov študentov v Číne patrí medzi špičku v počte študentov na univerzitách a každý z nich musí absolvovať skúšku s názvom gaokao, čo je akási ťažisková skúška čínskeho vzdelávacieho systému, podobná našej maturite. Študenti, ktorí túto skúšku nezvládnu, nedosiahnu potrebné vzdelanie a ich budúcnosť je otázna, častokrát sú odsúdení k chudobnejšiemu životu na vidieku.

noční město

· Testovanie PISA
Skúška prebieha len raz ročne a to vytvára veľmi veľký tlak nielen na žiakov, ale aj na učiteľov a rodičov. Pribúdajú kvantá učiva, ktoré sa žiaci musia doslova bifľovať naspamäť,aby dosiahli čo najlepšie výsledky, osobné kvality alebo talent tu nezohrávajú žiadnu úlohu. Toto vzdelávanie spôsobuje enormný na žiakov a je označované za najhoršie na svete. Žiaci často v triedach kolabujú, aby tomu predišli, uchyľujú k takým „chorým“ praktikám, že napríklad ležiac s infúziou, tečúcou do tela, sa trápia s učením. A tak nie je žiadnym prekvapením, že pribúdajú depresie a samovraždy. K nátlaku však prispievajú nemalou mierou aj rodičia, ktorí chcú svoje deti dotlačiť čo k najlepším výsledkom, lebo zlyhanie detí berú aj ako svoj neúspech.

čínani

· Deti bez detstva
Konkurencia je veľká už pri nástupe na základnú školu. Výučba tu denne trvá aj desať hodín, vyučovanie žiaci neprerušujú ani cez víkendy. Dobrá základná škola je odrazovým mostíkom k najlepšiemu vzdelaniu, deti preto zbierajú certifikáty z rôznych oblastí, ako je šport, hudobná výchova, jazykové znalosti a podobne, aby sa zvýšila ich šanca na prijatie do prestížnych škôl.

dítě

Striktné zameranie čínskej mládeže na štúdium ich okráda o detstvo a zanedbávajú tým aj svoje ostatné záujmy, pokrivkáva ich kreativita, bývajú málo iniciatívni a nemajú čas ani na rozvoj fyzických schopností. Spôsob výučby bifľovaním nemá dobrý vplyv na osobnostný rast jednotlivcov a potláča záujem o ďalšie získavanie nových poznatkov. Určité zmeny sa v spoločnosti už začali diať, všetko to však ide veľmi pomaly, dôležité v tomto procese je zmeniť myslenie ľudí, aby sa k vzdelaniu dostali aj deti z chudobnejšieho prostredia a mohli sa v živote presadiť bez ohľadu na zázemie.

Powered By WordPress | Ekta Directory