Predaj s.r.o., ktorá je platcom DPH

Množstvo ľudí, ktorí by chceli začať podnikať si namiesto kompletného založenia spoločnosti vlastnoručne od začiatku, radšej kúpi už vytvorenú firmu. Dôvodov, pre ktoré sa takto rozhodujú je mnoho, napríklad chcú ušetriť čas alebo si možno nevedia dať rady so zakladaním firmy a je to pre nich až príliš komplikované. Prípadne možno nemajú veľa času na chodenie po úradoch a vybavovanie potrebných dokladov. Najčastejšie sa takto uskutočňuje predaj s.r.o. – platcu DPH, pretože ak už firma je prihlásená k DPH, kupujúci nemusí riešiť žiadne vybavovanie ohľadom registrácie na Daňovom úrade a ani nemusí platiť daňovú zábezpeku.

Predaj s.r.o.

Počas predaja s.r.o., ktorá už je platcom DPH je potrebné dodržať niekoľko krokov. Medzi prvé činnosti, ktoré by sa mali po rozhodnutí o uskutočnení predaja zrealizovať je oznámenie tohto rozhodnutia všetkým obchodným partnerom. Taktiež je veľmi dôležité vyrovnať si všetky dlhy voči svojim zamestnancom, dodávateľom, spoločníkom a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami. Následne sa po vyrovnaní pripravuje audit, ktorý slúži pre nového majiteľa, aby si bol istý, že firma nie je ničím dlžníkom. Okrem dlhov voči zamestnancom, partnerom, dodávateľom a ďalším spolupracujúcim stranám sa musí firma presvedčiť, či nemá aj dlhy voči Daňovému úradu. Predávajúcemu sa teda dokladá i potvrdenie, ktoré hovorí o tom, že firma nemá žiadne daňové dlhy. Ďalej je závažným krokom taktiež kontrola účtovníctva, aby všetko sedelo tak ako má a firma nemala žiadne nedoplatky.

Nové vedenie s.r.o.

Po kontrole všetkých dlhov a záväzkov musí samotný predaj schváliť Valné zhromaždenie alebo zakladateľ. Získaním súhlasu k predaju sa vyžaduje ešte súhlas aj od Správcu dane a Sociálnej poisťovni, ktoré rovnako potvrdzujú to, že predávajúca firma nie je dlžníkom. Po získaní týchto potvrdení sa prechádza k vypĺňaniu zmluvnej dokumentácie, pričom ide najmä o dokumenty ako je zápisnica z Valného zhromaždenia a Zmluva o prevode obchodného podielu. Nasledujúcim krokom je zaslanie návrhu o prevode obchodného podielu na príslušný okresný súd. Po schválení súdom je už potrebný posledný významný krok a tým je oznámenie zrealizovaných zmien počas predaja spoločnosti všetkým potrebným inštitúciám. Hlavne ide o Obchodný register, kde sa musia zmeny zapísať, pri zmene predmetu podnikania je treba informovať i Daňový a Živnostenský úrad a pokiaľ má firma zamestnaných ľudí, je treba taktiež informovať aj Sociálnu poisťovňu.

Powered By WordPress | Ekta Directory