Čo je to lymfedém?

Medzi množstvo zdravotných problémov, ktoré sa bežne vyskytujú v dnešnej populácii patrí okrem srdcovocievnych chorôb, obezity, rakoviny, cukrovky či dny aj problém s lymfatickými uzlinami. Vďaka pokročilej medicíne sú tieto problémy veľmi dobre liečiteľné, no najdôležitejšie je im predchádzať. Celkovo sa problémy s cievami vyskytujú najmä medzi ženami, no nie sú raritou ani u mužov. Jedným z takýchto ochorení je aj lymfedém, ktorý vzniká prílišným hromadením tekutiny v medzibunkovom priestore. Ak sa takýto stav dlhodobo nerieši, telo naň reaguje zápalom a premenou tkaniva na väzivo. Vyskytuje sa hlavne na horných a dolných končatinách.

lymph_inferieur-2

Pýtate sa ako predísť tomuto ochoreniu? Asi najdôležitejšou radou je dodržiavať zdravý životný štýl, jesť zdravé potraviny a byť v pohybe. Niekedy sa mu ale nevyhnete. Lymfedém môže byť podmienený genetikou, a najviac zasahuje pacientky po operáciách s rakovinou krčka maternice či prsníkov. Až jedna pätina týchto žien bude mať počas liečby skúsenosť s týmto lymfatickým ochorením. Môžeme teda povedať, že sa mu nedá úplne zabrániť, no môžeme minimálne znížiť riziko jeho rozvoja našou životosprávou.

Lymfedem-1

Existujú dva typy lymfedémov, a to primárny a sekundárny. Primárny je spôsobený práve genetikou, a už sa s ním v podstate narodíme. Prejaví sa približne do 35. roku života, najčastejšie sa to stane v období puberty, kedy v našom tele prebieha veľký nárast hormónov. Sekundárny lymfedém je naopak spôsobený nejakými vonkajšími vplyvmi, ktoré sú vyššie spomenuté.

Pri tomto ochorení je veľmi dôležité poznamenať, že je dobre liečiteľné. Nedá sa úplne na sto percent vyliečiť, no vďaka liekom a vhodne nasadenej liečbe pacienta nemusí vôbec obmedzovať v každodennom živote. Samozrejme, že aj pri diagnostikovaní lymfedému je najdôležitejšie ostať v kľude a dodržiavať pokyny lekárov. Iba tak sa môže pacient vyliečiť.

Powered By WordPress | Ekta Directory